اقدامات زیست محیطی :


نظر به اهمیت روز‌افزون حفظ محيط زيست ، اقدامات بسيار زيادي در اين خصوص انجام و كليه آبهاي خروجي مورد استفاده از بخش‌هاي مختلف مجدداً به سيكل مصرف ،بازگردانده شده و در قبل كه از آب دو حلقه چاه عميق براي تأمين آب مورد نياز كارخانه در ايام بهره‌برداري استفاده می ‌شد به يك حلقه كاهش يافت،لازم بذکر است با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست در پایان سال 94 در جلسه هیئت مدیره با اختصاص بودجه تصمیم به احداث تصفیه خانه در سال 96 گرفته شد که در فروردین 96 با بررسی از چند شرکت یک مشاور جهت انجام پروژه تصفیه خانه انتخاب گردید که اقدامات اولیه در حال انجام است.
گزارش اندازه گیری عوامل زیان آور و آلاینده های زیست محیطی جهت کنترل توسط شرکت سبزکوشان پایش سیستم در زمان بهره برداری کارخانه در طی چند سال گذشته (حداقل سه سال ) انجام گرفته و آنالیز گزارشات بصورت کتابچه عارضه یابی به سازمان تامین اجتماعی و اداره بهداشت شهرستان ارائه میگردد.
مدیریت این واحد تولیدی جهت حفظ محیط زیست با اختصاص دادن حدود 10 هکتار از زمینهای کارخانه به فضای سبز خواستارافزایش انگیزه و محیطی شاد برای پرسنل خود میباشد که اختصاص دادن هزینه ای جهت افزایش فضای سبز و همچنین معاینات ادواری پرسنل را در هر سال در برنامه کاری خود قرار داده است تا سلامت پرسنل نیز مد نظر قرار گیرد..
با بررسی جواب آزمایشات معاینات ادواری و پر کردن فرم 111 که مربوط به بیماریهای شغلی میباشدنسبت به اصلاح الگو تهیه غذا در سالن غذاخوری پرسنل نیز اقدام مینماید.