خبر ها و اطلاعیه ها

مقاله - تحقیقی نظامند در ارتباط با گیاه استویا

فهرست مطالب • مقدمه • استویا چیست؟ • انواع استویا • تاریخچه استویا • ملاحظات سلامتی مصرف استویا از نظر اداره غذا و داروی آمریکا • شرایط مناسب برای رشد استویا • خاک مناسب برای رشد استویا • الزامات رشد استویا • شرکتهای پیشرو در رشد و بومی سازی گیاه استویا مقدمه این جایگزین شکر هزاران سال در این حوالی بود. چه کسی میدانست؟ Stevia Rebaudianaگیاه چند ساله بومی آمریکای جنوبی


مقاله - راهنماي کاشت ،داشت و برداشت چغندرقند

پيش گفتار اطلاع و دانش لازم درباره مراحل مختلف كاشت ،داشت وبرداشت هر محصول، در بالا بردن توان توليد،افزایش عملكرد و سود آوری آن محصول نقش بسيار مهمي ايفا مي كند. از اين رو لازم است كشاورزان محترم قبل از اقدام به كشت هر محصولی درزمینه مراحل مختلف كاشت،داشت و برداشت