تماس و ارتباط با ما

آدرس کارخانه :

نیشابور کیلومتر 20 جاده قدیم سبزوار - شهر فیروزه

کد پستی : 45361-93311
کارخانه : 43523400-051
دفتر تهران : 88971946-021
ایمیل شرکت : info@neyshaboursugar.ir

پیام خود را ثبت نمایید :