ارتباط مستقیم با مدیریت

توجه فرمائید :

این بخش جهت ارتباط مستقیم با مدیریت می باشد .
لطفا پیشنهاد / درخواست / و پیام خود را برای در میان گذاشتن با مدیریت در این بخش وارد نمایید
توجه فرمائید ثبت شماره تماس و ایمیل الزامی نمی باشد اما بهتر است جهت اطلاع رسانی از نتیجه پیگیری ثبت گردد

پیام خود را ثبت نمایید :