پرسشنامه کنترل کیفیت


1- آیا تاکنون تبلیغات این شرکت را مشاهده کرده اید؟
بدون جواب
توجهی نکرده ام
خیر
بله
2- به نظر شما جایگاه این شرکت نسبت به سایر شرکتهای تولید کننده این محصول در چه سطحی قرار دارد؟
ضعیف
خوب
خیلی خوب
عالی
3- آیا برای تهیه محصولات این شرکت با مشکل دسترسی مواجه هستید؟
بدون جواب
گاهی اوقات
خیر
بله
4- آیا این محصول را به صورت کلی خرید می کنید؟
بدون جواب
گاهی
خیر
بله
5- از تنوع وزنی بسته بندی این محصول رضایت دارید؟
بدون جواب
توجهی نکرده ام
خیر
بله
6- آیا از نوع بسته بندی این محصول رضایت دارید؟
بدون جواب
مهم نیست
خیر
بله
7- آیا ناخالصی در این محصول مشاهده کرده اید؟
بدون جواب
توجهی نکرده ام
خیر
بله
8- آیا شما از مصرف کنندگان محصولات این کارخانه می باشید؟
بدون جواب
توجهی نکردم
خیر
بله
9- آیا با تماس با واحد بازرگانی با برخورد مناسبی روبرو شده اید ؟
بله
خیر
متوسط
تاکنون تماس نگرفته ام