کارخانه قند نیشابور را بیشتر بشناسیم


برای دانلود و نمایش کامل این کلیپ کلیک کنید

معرفی کارخانه قند نیشابور


سال ۱۳۴۸ در راستای توسعه کارخانه ، ظرفیت به ۱۵۰۰ تن چغندر افزایش یافت . متعاقبا در سال ۱۳۸۴ ، ظرفیت به میزان مصرف ۳۰۰۰ تن چغندردر روزوتولید شکر از محل چغندر به میزان ۵۲۲۰۰ تن و همچنین تصفیه شکرخام به میزان ۱۲۸۸۰۰ تن در سال ارتقا داده شد. خوشبختانه در طی این سال ها با توجه به جذب چغندر کاران ، تولید محصول با کیفیت همراه با صیانت از محیط زیست ودیگر ذینفعان توانسته ایم جایگاه خود را در صنعت قند استان و ایران تثبیت کنیم . شرکت قند نیشابور در سال ۱۳۷۴ با نماد «قنیشا» در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای اساسی هر سازمان محسوب می گردد و یکی از مؤثرترین راه های دستیابی به این مزیت رقابتی در شرایط فعلی ( رکود اقتصادی ، عمرانی و تحریم ها ) کارآمد کردن کارکنان سازمان است آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزش های فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه باید از راه های گوناگون به توسعه آموزش کارکنان پرداخت و این مهم جز با اعمال برنامه های راهبردی در قلمرو مدیریت منابع انسانی امکان پذیر نخواهد بود ، عنصر انسان مقوله تحول ،حیات و بنا سازمان را تضمین می کند و کامیابی سازمان به آمیزه ای اثر بخش از پول مواد ، ماشین و منابع انسانی برای دستیابی به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت بستگی دارد ، توانمند سازی کارکنان به چهار عامل دانش ، مهارت ، اعتماد ، ارتباطات و انگیزه بستگی دارد و این بنگاه نیز در راستای بالا بردن کیفیت محصول و راندمان کاری ، افزایش بهره وری می کوشد تا با توجه به چهار اصل فوق منابع انسانی خود را قوی و توانمند سازد.
این واحد تولیدی دارای بخشهای فنی ، نوسازی،تعمیرات، برق و مکانیک ، آزمایشگاه ، اداری، کشاورزی و … سعی در ارتقاء دانش تخصصی پرسنل با برگزاری دوره های آموزشی در داخل و خارج سازمان اقدام نموده است.