موتور محرک اقتصاد در مجموعه قند نیشـابوربا شروع بهره برداری چغندر  به حرکت در آمد و اینک مصرف چغندر در مورخ 1401/07/21

موتور محرک اقتصاد در مجموعه قند نیشـابوربا شروع بهره برداری چغندر به حرکت در آمد و اینک مصرف چغندر در مورخ 1401/07/21


منبع : روابط عمومی شرکت سهامی قند نیشابور


به نقل از روابط عمومی :
این مجموعه تولیدی در مورخ1401/07/21همزمان با هفته وحدت مصرف چغندر خود را با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز کرد
با آرزوی تولید محصولی مرغوب و با کیفیت از محل چغندر قند در بهره برداری 1401برای خانواده بزرگ قند نیشابور


تگ ها