🔹برگزاری دومین جلسه آموزشی آنلاین

🔹برگزاری دومین جلسه آموزشی آنلاین


منبع : روابط عمومی شرکت قند نیشابور


🔹برگزاری دومین جلسه آموزشی آنلاین "روابط عمومی و رسانه های دیجیتال" در گروه توسعه صنایع بهشهر
توسط حمید شکری خانقاه
استاد دانشگاه
نویسنده
و مدیر دپارتمان مدیریت روابط‌عمومی و مدیریت برند برنامه اروپایی ESCO در ایران است .
در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت ساخت کلیشه ای قابل قبول از هر سازمان توسط روابط عمومی ها گفت:
برای این کار لازم است انواع تکنیک های تبلیغات و فنون اقناع را به خوبی بدانیم.
وی ضمن برشمردن فنون و تکنیک های اقناع، تولید محتوای هوشمندانه و استفاده از ابزارهای مناسب را راز موفقیت روابط عمومی ها دانست.
شکری در ادامه به چگونگی حضور در فضای مجازی و بررسی رسانه های دیجیتال پرداخت و اظهار داشت:
روابط عمومی ها باید بتوانند در راستای اهداف خود از ابزار های دیجیتال و شبکه های اجتماعی بهره ببرند.
گفتنی است در پایان این جلسه، شیوه تدوین برنامه راهبردی و ارتباطی روابط عمومی در سازمان ها به صورت عملی انجام شد.


تگ ها