پویش نه به پلاستیک

پویش نه به پلاستیک


منبع : روابط عمومی شرکت سهامی قند نیشابور


3 جولای هر سال روز جهانی نه به پلاستیک می باشد.
ماه جولای ماه جهانی بدون پلاستیک است.
پلاستیک ها نفس محیط زیست را به شماره انداخته اند و اغلب دولت ها مبارزه علیه مواد پلاستیکی ومصرف کمتر پلاستیک رو به خود مردم واگذار کرده اند.
به همین منظور ، با عنایت به روز بدون پلاستیک توزیع کیسه های پارچه ای به جای کیسه های نایلونی با همت یکی از کارکنان حافظ محیط زیست در کارخانه قند نیشابور گرامی داشته شد.


تگ ها
(روز بدون پلاستیک )