خبر ها و اطلاعیه ها

مقاله - راهنماي کاشت ،داشت و برداشت چغندرقند

پيش گفتار اطلاع و دانش لازم درباره مراحل مختلف كاشت ،داشت وبرداشت هر محصول، در بالا بردن توان توليد،افزایش عملكرد و سود آوری آن محصول نقش بسيار مهمي ايفا مي كند. از اين رو لازم است كشاورزان محترم قبل از اقدام به كشت هر محصولی درزمینه مراحل مختلف كاشت،داشت و برداشت