محمودشهراسبی - نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

محمودشهراسبی


نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عاملتجربه :


1-مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره شرکت قند نيشابور
2-عضو هيئت مديره و مديرعامل شرکت توسعه صنايع بهشهر زرين
3-رئيس هيئت مديره شرکت توسعه صنايع بهشهر زرين
4- معاون بازرکاني و اقتصادي شرکت دخانيات ايران
5-معاون بازرگاني و عضو هيئت مديره شرکت صنايع مس شهيد باهنر
6-مديرعامل شرکت سپهر صنعت سورنا (گروه مالي ملت)
7-مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت توليدي و بازرگاني کيان شيرلاستيک
8-مديرعامل و رئيس هيئت مديره شرکت توليدي و توزيعي فيروز
9-مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت هاي بازرگاني پارس متين و شرکت بازرگاني 19 دي
10-مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت توليدي و صنعتي به آرا (صنايع ملي ايران )
11-معاونت بازرگاني شرکت کارخانجات صنايع کاشي و سراميک الوند
12-معاون بازرگاني وامور بين الملل شرکت ريلي گسترش سازمان گسترش
13-عضو هيئت مديره شرکت توليدي منسوج کيان کردسوابق تحصیلی :


دکتراي علوم سياسي
کارشناسي ارشد مهندسي مديريت توليد
کارشناسي مديريت بازرگاني
کارشناسي مهندسي صنايع مکانيک برنامه ريزي صنعتي
MBA - مديريت کسب و کار تجارت