بازدید مدیرعامل هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر

بازدید مدیرعامل هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر


منبع : روابط عمومی قند نیشابور


به نقل از روابط عمومی شرکت قند نیشابور همزمان با سی و چهارمین روز از بهره برداری چغندر جناب آقای دکتر مهدی آزادواری ،مدیرعامل محترم هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر به همراه اعضاء محترم هیئت مدیره هلدینگ و همراهی مدیرعامل و مدیران داخلی شرکت قند نیشابور از خط تولید بازدید به عمل آوردند.
این بازدید در مورخه 1400/08/11 از مراحل مختلف خط تولید ،انبارها،بسته بندی و آزمایشگاه و ... انجام گرفت.


تگ ها
بازدید مدیرعامل هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر

1

بازدید مدیرعامل هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر

2

بازدید مدیرعامل هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر

3