بررسی راهکارهای جذب چغندر، راههای مقابله با بیماری کرونا در کارخانه ، نحوه برگزاری تعطیلات نوروزی

بررسی راهکارهای جذب چغندر، راههای مقابله با بیماری کرونا در کارخانه ، نحوه برگزاری تعطیلات نوروزی


منبع :


بیست و سومین جلسه شورای مدیران در محل کارخانه با حضور مدیریت محترم عامل کارخانه ، قائم مقام محترم و مدیران داخلی برگزار گردید


تگ ها