هفته درخت کاری گرامی باد

هفته درخت کاری گرامی باد


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


هفته درخت کاری گرامی باد
هر درختی که به دست خاک سپرده می شود، لبخند عمیق آسمان و حال خوب زمین را در پی دارد.
به نقل از روابط عمومی شرکت قند نیشابور
همزمان با هفته درختکاری به منظور زیباسازی و حفظ محیط زیست محوطه کارخانه
محمود شهراسبی مدیر عامل کارخانه قند نیشابور در جمع پرسنل دو اصله نهال را غرس نمودند و به حفظ ارزشهای محیط زیست و داشتن فضای سبز محوطه شرکت را یادآوری نمودند.
مدیر عامل شرکت قند نیشابور به داشتن محیطی شاد و سرزنده که پرسنل را به پویایی بیشتر ترغیب می نماید،توصیه نموده و از مدیران اجرایی خواستار افزایش و گسترش بافت فضای سبز کارخانه شده و حفظ محیط زیست را از برنامه های راهبردی این شرکت بیان نمودند .
هر ساله در هفته درختکاری کاشت حداقل 1000 اصله درخت به منظور افزایش سطح فضای سبز محوطه کارخانه و زیبا سازی در برنامه کاری شرکت قرار دارد .
درخت یکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوه ای از تجلیات آفریدگار عالم است که از دانه ای متولد می شود،
دانه ای که زیر خروار ها خاک جوانه می زند و خود را از بین سنگ ها بیرون می آورد و با آب و نور و آفتاب جان تازه می گیرد.
زمین همچو مادری مهربان و دلسوز دانه ها را در آغوش گرم خود رشد می دهد تا بزرگ و تنومند شود.
با درختی سبز گردد این زمین شادی گل آورد این نازنین
خوش بکاریم در درختی یادگار با درختی زندگی زیبا وزین


تگ ها