سلامت اولویت کار

سلامت اولویت کار


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به نقل از روابط عمومی شرکت قند نیشابور و همزمان با هفته سلامت و اوج گیری موج چهارم بیماری کرونا و اهمیت سلامت پرسنل ،تب سنجی -ضد عفونی محیط - توزیع ماسک و ضد عفونی دست به صورت روزانه همچنان ادامه دارد.
به دلیل قدرت بالای سرایت پذیری ویروس کرونا و از طرفی نبود واکسن و داروی قطعی برای درمان بیماری ناشی از این ویروس پیچیده ،هر گونه رفتار فردی و اجتمائی، به ویژه تردد های غیر ضرور و تجمعا ت بر روند افزایشی یا کاهشی ابتلا به کرونا تاثیر مستقیم دارد.
((با رعایت نکات بهداشتی و فاصله ایمنی و استفاده از ماسک کرونا را شکست می دهیم ))


تگ ها