مرحله دوم توزیع لاستیک به رانندگان محترم حامل چغندر همزمان با برپایی مراسم بزرگداشت ایام ا… دهه فجر در کارخانه برگزار گردید

مرحله دوم توزیع لاستیک به رانندگان محترم حامل چغندر همزمان با برپایی مراسم بزرگداشت ایام ا… دهه فجر در کارخانه برگزار گردید


منبع :تگ ها