روز زمین پاک  در قند نیشابور

روز زمین پاک در قند نیشابور


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به نقل از روابط عمومی ،
شرکت قند نیشابور به عنوان یک صنعت بزرگ در جهت فرهنگ سازی در میان کارکنان ، تمام تلاش خود را برای پاک سازی و عاری کردن زمین از آلاینده ها و پس ماند ها در مناطق مختلف به عنوان اقدام عملی ماندگار ، به کار گمارده است .
بر همین اساس برنامه ریزی لازم جهت پاکسازی طبیعت از جانب واحد محیط زیست و HSE به عمل آمد و محدوده ورودی درب کارخانه ، جهت پاکسازی زباله ها در روز زمین پاک مورخ 1400/02/02 توسط کارکنان دوست دار محیط زیست کارخانه قند نیشابور عاری از زباله گردید
((زباله همچون زخمی عمیق، بی صدا و آرام تن زمین را فرسوده می کند. از اینرو می طلبد تمام آحاد مردم به این امر مهم توجه ویژه داشته باشند))تگ ها