دیدار نوروزی  رییس شعبه مرکزی بانک صادرات نیشابور

دیدار نوروزی رییس شعبه مرکزی بانک صادرات نیشابور


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به نقل از روابط عمومی شرکت قند نیشابور در راستای نامگذاری سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری ((تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها ))در مورخ 1400/01/16 دیدار ریاست شعبه مرکزی بانک صادرات نیشابور با مدیر عامل کارخانه صورت پذیرفت .
در این دیدار ، ریاست بانک صادرات از ارزشمندی تولید و صنعت صحبت به میان آورده و امسال را سالی پر از حمایت از صنایع تولیدی طبق پیام سال مقام معظم رهبری بیان کردند.
در پایان با اهدای لوح تقدیر و یادبود به مدیر عامل شرکت محمود شهراسبی سالی پر از اتفاقات خوب و شیرین برای خانواده بزرگ قند نیشابور آرزو نمودند.


تگ ها