برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا  در کارخانه قند نیشابور

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در کارخانه قند نیشابور


منبع :


برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در هفته سلامت مردان توسط کارشناسان محترم شبکه بهداشت شهرستان فیروزه در کارخانه قند نیشابور مورخ ۹۸/۱۲/۰۳


تگ ها