کاهش ساعت کاری کارخانه قند نیشابور در روز ۱۹ ماه مبارک رمضان

کاهش ساعت کاری کارخانه قند نیشابور در روز ۱۹ ماه مبارک رمضان


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به گزارش روابط عمومی کارخانه براساس موافقت مدیریت سازمان روز ۲۴ اردیبهشت ۹۹ مصادف با روز ۱۹ ماه مبارک رمضان جهت استفاده کارگران از فیوضات شب قدر ساعت کاری کارگران با ۲ ساعت تاخیر ساعت ۹ صبح آغاز گردید.


تگ ها