بازدید میدانی مدیریت محترم عامل از حوزه چغندر کاری مورخ 99/02/03

بازدید میدانی مدیریت محترم عامل از حوزه چغندر کاری مورخ 99/02/03


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


مطابق با برنامه تعیین شده در مورخه 99/02/03 ساعت 11 صبح مدیرعامل کارخانه جناب آقای دکتر محمودی به همراه قائم مقام محترم جناب آقای مهندس زارع ، ریاست کارخانه جناب آقای مهندس سلطانی و مدیر کشاورزی کارخانه آقای حسینی به منظور آشنایی بیشتر با پیمانکاران و بازدید از مزارع زیر کشت چغندر قند در منطقه بازدیدی صورت پذیرفت .
در ضمن ارائه و ترسیم حوزه فعالیت پرسنل بخش مذکور در خصوص تعداد پیمانکاران و مقدار قرار داد منعقد شده این حوزه و سطح سبز موجود تا تاریخ 99/02/03 به تفصیل گزارشات مربوطه توسط مدیریت کشاورزی به استحضار مدیران ارشد سازمان رسید .
بازدید از چندین مزرعه زیر کشت چغندر قند به اتفاق بازرس و کارشناس حوزه نیز انجام گرفت و از سطح سبز و عملکرد شرکت و ارتباط بازرسین و کارشناسان حوزه با پیمانکاران تبادل اطلاعات نیز انجام پذیرفت .
مدیریت محترم عامل کارخانه جناب آقای دکتر محمودی ضمن تشکر از بازرسین و کارشناسان حوزه آنها را به حفظ هرچه بیشتر پیمانکاران و انجام تعاملات بیشتر و ارائه خدمات به پیمانکاران توصیه نمودند.


تگ ها