اقدامات درکارخانه قند نیشابور جهت آموزش و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا

اقدامات درکارخانه قند نیشابور جهت آموزش و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


برگزاری دوره آموزشی توسط مرکز بهداشت شهرستان فیروزه به منظور افزایش آگاهی پرسنل در مورخه ۹۸/۱۲/۰۳

توزیع ماده ضد عفونی کننده تک نفره به کلیه پرسنل

انجام ضد عفونی قسمت ورودی و محل ثبت حضور و غیاب پرسنل

نصب هشدارهای لازم در قسمتهای مختلف کارخانه ،کاهش ساعات کاری پرسنل،تاکید بر عدم مصرف مواد خوراکی در محیط کار

انجام ضد عفونی گسترده با مواد ضد عفونی کننده در محوطه سالن تولید،سرویس های بهداشتی ، سالن اداری و مالی ، سالن کشاورزان و پیمانکاران ،انبارها،سالن ورودی کارخانه

اندازه گیری دمای بدن پرسنل مشکوک با ترمومتر دیجیتال

اطلاع رسانی پرسنل از علائم بیماری کرونا و راههای پیشگیری به صورت روزانه و تاکید به رعایت بهداشت فردی توسط واحد ایمنی و بهداشت کارخانه


تگ ها
شیوع بیماری کرونا
آموزش کرونا
پیشگیری از کرونا
اقدامات درکارخانه قند نیشابور جهت آموزش و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا

پیشگیری از کرونا

اقدامات درکارخانه قند نیشابور جهت آموزش و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا

ضد عفونی کردن

اقدامات درکارخانه قند نیشابور جهت آموزش و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا

اموزش ها و تذکرات محیطی