تعمیرات و نگهداری

تعمیرات و نگهداری


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی قند نیشابور کارخانه در فصل تعمیرات و نگهداری خود به سر می برد و از کارشناسان تا کارگران هر بخش سخت در حال تعمیرات دستگاه ها و تجهیزات می باشند این تعمیرات به دلیل عدم وجود مواد اولیه و تا رسیدن آن ادامه دارد.
با عنایت به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر انتخاب نام سال 99 به اسم جهش تولید مدیریت ارشد این سازمان بر این واقعه حکم می کند که نهایت استفاده از زمان ، ابزار و وسایل را برده تا در زمان بهره برداری به نتایج بهتری دست یابند .


تگ ها