مصاحبه مدیر عامل با خبرنامه بورس :


در حوزه مربوط به کارخانه قند نیشابور در سنوات گذشته مقدار بسیار زیادی (بیش از ۴۰۰ هزار تن) چغندر تولید می‌شد؛ ولی در سال‌های اخیر و به دنبال سیاست‌های دولت، کم‌آبی، بدقولی کارخانه و نوع برخورد با کشاورز، شاهد هستیم که در حوزه نیشابور بیش از ۱۰ یا ۱۵ هزار تن چغندر تولید نمی‌شود. بزرگترین برنامه شرکت قند نیشابور و استراتژیک‌ترین راهبردی که می‌توانیم داشته باشیم، کشت چغندر پیرامون خودمان و احیای چغندرکاری حوزه نیشابور است. در این راستا اقداماتی را پیش‌بینی کرده و دنبال می‌کنیم تا بتوانیم مقدار بسیار زیادی چغندر در حوزه خودمان تولید کنیم که امکان حمل آسان‌تر و کم‌هزینه‌تری دارد. به این ترتیب ظرفیت کارخانه به صورت کامل پر می‌شود و مجبور نیستیم مواد اولیه را از مسافت‌های دور به کارخانه حمل کنیم.
از هر هکتار زمین چغندر، ۵۰ تن برداشت می‌شود که به آب و هوا و زمین و خاک و عملکرد کشاورز بستگی دارد. در خراسان از ۲۰ تن در هکتار که کمترین میزان است تا ۱۰۰ تن در هکتار برداشت می‌شود.
در بحث کمیت، سعی ما بر این است که تناژ را بالا ببریم. در بحث کیفیت نیز کیفیت چغندر به عیار آن یعنی میزان قند است که از ۱۰ شروع می‌شود تا ۳۰ و معمولا نباید از ۱۶ کمتر باشد. هرچه عیار بیشتر باشد، کیفیت بیشتر است. ما به دنبال افزایش کمیت و هکتار و همچنین افزایش کیفیت هستیم.
این حوزه معمولا مالکانی دارد که حدود ۱۰۰ تا ۵۰۰ هکتار زمین دارند. ما در حال جذب اینها هستیم چون کارخانه زمین زیادی ندارد و این کار را هم انجام نمی‌دهد. در واقع باید بتوانیم سه تا چهار هزار هکتار را با پیمانکاران قرارداد ببندیم و رضایت آنها را برای همکاری جلب کنیم.