شروع بهره برداری تصفیه شکر خام

شروع بهره برداری تصفیه شکر خام


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به نقل از روابط عمومی شرکت قند نیشابور
امروز برابر با 17 خرداد 1400 کوره بخار کارخانه به منظور شروع بهره برداری تصفیه شکر خام روشن گردید.
با آرزوی بهره برداری پربار برای خانواده کارخانه قند نیشابور


تگ ها