نکات مهم در کاشت چغندر قند

نکات مهم در کاشت چغندر قند


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


نکات مهم در کاشت چغندر قند
1)چغندرقند گياهي است كه با وجود سازگاري با شرايط آب و هوايي گوناگون ميزان توليد آن بستگي به چگونگي انجام عمليات زراعي دارد و هر چه عمليات زراعي در اين محصول در زمان لازم و بموقع و با كيفيت مطلوب انجام گيرد اين زراعت داراي محصول ريشه و قند در هكتار بهتري خواهد بود.
2) انتخاب زمين با شيب مناسب (1 تا 2 در هزار در آبياري نشتي)، هموار و بدون پستي و بلندي بطوريكه آب به راحتي در فاروها حركت نمايد
جهت مشاهده بیشتر مطلب به مقاله زیر مراجعه نمائید


تگ ها