بازدید نماینده مردم نیشابور و فیروزه از کارخانه قند نیشابور

بازدید نماینده مردم نیشابور و فیروزه از کارخانه قند نیشابور


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


افزایش کشت چغندر قند در منطقه فیروزه
به نقل از روابط عمومی کارخانه قند نیشابور همزمان با هفتمین روز بهره برداری از چغندر در مورخه 99/07/13حضور خانم دکتر چنارانی نماینده مردم شهرستانهای نیشابور و فیروزه ، مدیر جهاد کشاورزی فیروزه ، مدیر عامل شرکت قند نیشابور ، اعضاء شورای شهر و سایر کارشناسان از این واحد صنعتی با هدف بررسی روند تولید بازدید شد.
در این بازدید هاجر چنارانی به حمایت از تولید و صنعت در منطقه فیروزه اشاره نمودند ، کلیدری مدیر جهاد کشاورزی فیروزه نیز اظهار نظر داشت کشت چغندر قند که در سالهای گذشته دچار افت شدید سطح زیر کشت در منطقه شده بود ، در سال جاری به کمک کارخانه قند نیشابور به عنوان معین اقتصادی به تعداد 38 بهره بردار در سطح 150 هکتار ،نوار تیپ رایگان به مبلغ 28 میلیارد ریال تحویل داده است.
با این اقدام علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب ،افزایش عملکرد در واحد سطح به میزان 9 تن ، افزایش تعداد بوته در هکتار ، کنترل آفات و امراض و علفهای هرز حدود 18 میلیون تومان در هکتار برای کشاورزان صرفه اقتصادی به همراه داشته است.
مدیرعامل شرکت قند نیشابور محمود شهراسبی ضمن قدردانی از حضور خانم چنارانی در مجموعه قند نیشابور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان که از سرمایه های عظیم در کشور می باشند را خواستار شدند.


تگ ها