راه اندازی کوره بخار در مورخه  1400/07/06

راه اندازی کوره بخار در مورخه 1400/07/06


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به گزارش روابط عمومی کارخانه قند نیشابور، کارخانجات قند سالیان درازی است که به صورت فصلی در بازه زمانی برداشت چغندر قند شروع به فعالیت می نمایند.
چغندر قند یک محصول استراتژیک است که در نیمه دوم سال برداشت می گردد.کارخانجات قند نیز با فرآوری این محصول شکر سفید و قند تولید می نمایند.
در مورخه 1400/07/06 ساعت 16:00 با حضور مدیران داخلی و پرسنل شرکت قند نیشابور و قرائت کلام خدا ، کوره بخار که اولین مرکز تولید بخار در کارخانجات قند می باشد استارت گردید.
پس از روشن شدن کوره بخار و تامین بخار مورد نیاز در کارخانجات قند شروع مصرف چغندر که به عنوان مواد اولیه می باشد، نیز در مرحله بعدی کار قرار می گیرد.
به امید موفقیت در بهره برداری سال جاری برای صنعت قند کشور


تگ ها