روز ملی کوهستان

روز ملی کوهستان


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


روز ملی کوهستان گرامی باد


ویدئو کوتاه زیر به پاس گرامیداشت روز ملی کوهستان به همت روابط عمومی کارخانه قند نیشابور تهیه شده است .تگ ها