برگزاری مسابقات جام کارگری

برگزاری مسابقات جام کارگری


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


دست هایتان که آیینه تلاش روزگارند پر برکت باد
توانِ دست هایتان را می ستاییم
ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی قند نیشابور،
به مناسبت هفته کار و کارگری، وهمچنین ایام عید سعید فطر ، به منظور افزایش روحیه تیمی و همکاری در میان پرسنل در مورخه 1401/02/18 با حضور مدیرعامل ، محمود شهراسبی ودیگر مدیران داخلی شرکت ، یک دوره مسابقات ورزشی شامل فوتسال، والیبال، طناب کشی، شطرنج، و دارت با همکاری پرسنل به مدت 5 روز در محل کارخانه برگزار خواهد شد
با عنایت به افزایش روحیه کار گروهی در بین پرسنل و حفظ سلامت و شادابی پرسنل همه ساله در چندین بازه مختلف برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی در برنامه کاری این شرکت برنامه ریزی شده است
متعاقبا اخبار فینال و اهداءجوایز به افراد برتر نیز اطلاع رسانی خواهد شد


تگ ها