امین مطوری - عضو هیئت مدیره

امین مطوری


عضو هیئت مدیرهتجربه :


از سال 88 تا کنون :
کنترل و مدیریت پروژه ها
کارشناس ارشد واحد برآورد اداره مهندسی عمومی وکارشناس ناظر برق در شرکت پالایش نفت آبادان
عضو هیئت مدیره شرکت قند نیشابور
از سال 80 تا 88 :
هماهنگ کننده پروژه pipe line loade out و همکاری با شرکت اویل نروژ
عضو تیم اجرایی و نظارت ساخت و نصب gantry crane 1000 تنی در جزیره صنعتی صدرا
مدیر پروژه نصب جرثقیل دروازه 40 تنی
عضو تیم اجرایی و نظارت ساخت کشتی های افراماکس و ساخت سوله های cnc و.... مربوط به بخش کشتی سازی د رجزیره صنعتی صدرا
مسئول شناورسازی کالورتهای بتنی 120 متری پروژه پتروشیمی مبین عسلویه
عضو تیم اجرایی برق سکوهای نفتی و گاز پارس جنوبی
عضو تیم اجرایی ساخت dry-dock و اسکله های جزیره صنعتی صدرا
عضوتیم اجرایی لایروبی اسکله های جزیره صنعتی صدراسوابق تحصیلی :


کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه
کارشناسی مهندسی عمران -عمران
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک