گرامیداشت هفته درختکاری با کاشت نهال

گرامیداشت هفته درختکاری با کاشت نهال


منبع :


مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر محمودی با همراهی قائم مقام مدیریت جناب آقای مهندس زارع و مدیران داخلی در آخرین روزهای هفته درختکاری با کاشت نهال در محوطه بیرونی کارخانه اهمیت افزایش فضای سبز ، زیباسازی ، حفظ و صیانت محیط زیست را به کلیه پرسنل کارخانه قند نیشابور یادآور شدند.
همچنین در این روزها که درگیر بیماری کرونا هستیم با افزایش حس امنیت روانی و روحی در محیط کارخانه از پرسنل خواستار رعایت کلیه موارد بهداشتی با حفظ محیط زیست و افزایش سطح سلامت کارکنان شدند.


تگ ها