هفته کار و کارگر

هفته کار و کارگر


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به نقل از روابط عمومی شرکت قند نیشابور
با توجه به هفته کار و کارگر و هماهنگی های بعمل آمده با نیروی انتظامی شهرستان فیروزه، برگزاری دوره پیشگیری از اعتیاد و سبک زندگی سالم، برای پرسنل کارخانه با رعایت پروتکل های بهداشتی در مسجد کارخانه توسط کارشناس نیروی انتظامی برگزار گردید


تگ ها