نرخ  سهم  قنیشا در 7 روز گذشته

نرخ سهم قنیشا در 7 روز گذشته


منبع :


29 شهریور 45300
30 شهریور 44750
31 شهریور 42500
3 مهر 41600
4مهر 41670
6 مهر 40460
7مهر 40200
10مهر 40630
11 مهر 42280
12مهر 44000
14مهر 43880
17مهر 42860


تگ ها