نرخ  سهم  قنیشا در 7 روز گذشته

نرخ سهم قنیشا در 7 روز گذشته


منبع :


15 مهر 101,260 ریال
16 مهر 106,170 ریال
19مهر 101,980 ریال
20مهر 96,940ریال
21مهر 96,400ریال
22مهر 95,960 ریال
23 مهر 95,760 ریال


تگ ها