نشست مدیریت عامل و قائم مقام محترم کارخانه با جناب آقای اقبالی شهردار محترم شهرستان فیروزه

نشست مدیریت عامل و قائم مقام محترم کارخانه با جناب آقای اقبالی شهردار محترم شهرستان فیروزه


منبع :


در مورخه 98/11/07 نشست و هم اندیشی و بیان نظرات کارشناسانه مبلمان شهری بین مدیریت محترم عامل و شهردار شهرستان فیروزه با حضور کارشناس شهرداری و قائم مقام مدیریت عامل برگزار گردید،طبق نظر مدیریت محترم عامل کارخانه قند نیشابور زیباسازی فضای شهری در کنار صنعت از وظایف خطیر شهردار بوده که با تعامل هر دو در حال انجام است.


تگ ها