هفته سلامت مردان گرامی باد

هفته سلامت مردان گرامی باد


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به مناسبت هفته سلامت مردان و اهمیت آن ، جلسه آموزشی با موضوع سرطان های شایع در مردان و جهش کرونا و روشهای پیشگیری از آن در کارخانه قند نیشابور در مورخ 99/12/09 با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
در این جلسه با همت واحد بهداشت حرفه ای در مسجد کارخانه برگزار گردید.
در ابتدا بیماری های شغلی و سرطانهای مردان شناسایی و در ادامه راه های پیشگیری و درمان آن برای پرسنل توضیح داده شد .
سلامت پرسنل از موضوعات مهم در کارخانه قند نیشابور به شمار می رود .


تگ ها