برگزاری دوره آموزشی و مانور اطفای حریق

برگزاری دوره آموزشی و مانور اطفای حریق


منبع : روابط عمومی شرکت سهامی قند نیشابور


به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی قند نیشابور ،
در آخرین روز های پایانی سال ۱۴۰۰ و نزدیک شدن به مراسم چهارشنبه سوری، دوره آموزشی و مانور اطفای حریق توسط واحد HSE و بهداشت حرفه ای در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ در ساعت ۹:۳۰ با حضور همکاران واحد اداری ، فنی ، انتظامات به جهت آموزش و کارایی هر چه بیشتر و بهره برداری لازم برگزار گردید.


تگ ها