افزایش سرمایه ۱۳۸۱درصدی «قنیشا» تصویب شد

افزایش سرمایه ۱۳۸۱درصدی «قنیشا» تصویب شد


منبع :


هیئت مدیره شرکت قند نیشابور مجوز افزایش سرمایه ۱۳۸۱ درصدی این شرکت را از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به تصویب رساند


تگ ها