بازدید از خط تولید

بازدید از خط تولید


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به نقل از روابط عمومی شرکت قند نیشابور همزمان با شروع بهره برداری چغندر مدیرعامل شرکت به همراه قائم مقام و ریاست کارخانه از خط تولید بازدید به عمل آوردند .
در این بازدید رشید حاجی سلطانی ریاست کارخانه توضیحاتی پیرامون انجام تعمیرات گذشته به مدیریت عامل داده و از پرسنل خط تولید نیز قدردانی گردید.


تگ ها