هفته درختکاری گرامی باد. غرس حدود ۲۰۰۰اصله نهال مثمر و غیر مثمر در محوطه داخلی و بیرونی  کارخانه قند نیشابور

هفته درختکاری گرامی باد. غرس حدود ۲۰۰۰اصله نهال مثمر و غیر مثمر در محوطه داخلی و بیرونی کارخانه قند نیشابور


منبع :


مدیرعامل کارخانه قند نیشابور جناب آقای دکتر محمودی با اهمیت حفظ محیط‌زیست و زیبا سازی فضای سبز پرسنل را تشویق به کاشت و حفظ فضای سبز نموده اند.
با درختان مهربان باشیم


تگ ها