بازدید میدانی مدیریت عامل و قائم مقام مدیریت

بازدید میدانی مدیریت عامل و قائم مقام مدیریت


منبع :


بازديد ميدانی مديريت عامل و قائم مقام مديرعامل از انبارهاي کشاورزی - فنی- سوخت و .... در مورخه 8بهمن ماه 98


تگ ها