پنجاه و پنجمین روز بهره برداری چغندرقند در نیشابور

پنجاه و پنجمین روز بهره برداری چغندرقند در نیشابور


منبع :


به گزارش روابط عمومی شرکــــت قـنـد نیشابور بهره برداری چغندر به پنجاه و پنجمین روز خود رسیده است .
با وجود ویروس ناخوانده کرونا و مشکلات موجود در صنعـت ، جذب بیش از120 هزار تن چغندر از استان خراسان رضوی و استانهای غربی کشور آغاز گشته و مصرف بیش از 75 هزار تن چغندر ، اشتغال 350 نفر کارگر به صورت مستقیم و حدود 5000 نفر غیر مستقیم ، همگی به تحقق فرمایش مقام معظم رهبری ((جهش تولید)) کمک کرده است .
تصفیه شکر خام سهم سازمان غله و بازرگانـی به مقدار 15000 تن نیز از اول مهرماه انجام گرفته که به خودکفایی تولید شکر سفید مصرف جامعه کمک می نماید .
برنامه استراتژیک شرکت تولید محصول با کیفیت و کمیت با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی است و کارکنان و کارگران این کارخانه تمام تلاش خود را در جهت تحقق این هدف می نمایند


تگ ها