تغییرات در هیئت مدیره قند نیشابور

تغییرات در هیئت مدیره قند نیشابور


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


بر اساس جلسه هیئت مدیره مورخه 99/09/26 در دفتر شرکت ، آقای حسین روحانی به عنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه صنایع بهشهر به جای آقای حسین صفری عضو هیئت مدیره معرفی گردیدند


تگ ها