نشست دوستانه مدیرعامل با فرماندهی نیروی انتظامی و فرمانده سپاه شهرستان فیروزه

نشست دوستانه مدیرعامل با فرماندهی نیروی انتظامی و فرمانده سپاه شهرستان فیروزه


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به گزارش روابط عمومی شرکت قند نیشابور در مورخه 99/05/12 شهراسبی مدیرعامل شرکت قند نیشابور با حضور در مقرر فرماندهی نیروی انتظامی به همراهی رشید حاجی سلطانی ریاست کارخانه دیدار دوستانه با جناب سرهنگ خوشخو داشته و پاسداشت خود را از زحمات نیروی انتظامی به واسطه امنیت موجود در منطقه ابراز نمودند . همچنین دیدار دوستانه با جناب سرهنگ رستمی فرمانده سپاه شهرستان فیروزه نیز در مقرر فرماندهی سپاه پاسداران انجام پذیرفت و نسبت به تعاملات فی مابین کما فی السابق تاکید نمودند


تگ ها