معاینات ادواری و پزشکی پرسنل

معاینات ادواری و پزشکی پرسنل


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی قند نیشابور در مورخه 1400/01/30 طبق سنوات گذشته معاینات ادواری و پزشکی پرسنل در محل کارخانه با حضور پزشک طب کار صورت پذیرفت.
معاینات ادواری پرسنل همه ساله با نظر به حفظ سلامت کارکنان و تکمیل پرونده پزشکی آنها در محل کارخانه از سوی کارفرما صورت می پذیرد و موارد نیاز به پیگیری جهت ادامه روند سلامت پرسنل به آنها گزارش می گردد.


تگ ها