مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در تاریخ دوشنبه ۹۸/۱۰/۱۶ در کارخانه قند نیشابور برگزار گردید

مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در تاریخ دوشنبه ۹۸/۱۰/۱۶ در کارخانه قند نیشابور برگزار گردید


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ساعت ۹:۳۰ صبح امروز طبق برنامه ریزی با حضور مقامات اداری، نیروی انتظامی ، کشاورزان، پیمانکاران و پرسنل در محل مسجد کارخانه قند نیشابور برگزار گردید
تا قدمی کوچک در شناسایی و بزرگداشت این سردار ایران و جهان اسلام برداشته باشیم.


تگ ها
سردار سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی
بزرگداشت سردار
مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در تاریخ دوشنبه ۹۸/۱۰/۱۶ در کارخانه قند نیشابور برگزار گردید

مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در تاریخ دوشنبه ۹۸/۱۰/۱۶ در کارخانه قند نیشابور برگزار گردید

مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در تاریخ دوشنبه ۹۸/۱۰/۱۶ در کارخانه قند نیشابور برگزار گردید

مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی