افتخاری دیگر برای  قند نیشـابور( دریافت تندیس کالای ساخت ایران)

افتخاری دیگر برای قند نیشـابور( دریافت تندیس کالای ساخت ایران)


منبع : روابط عمومی شرکت سهامی قند نیشابور


با افتخار قند نیشابور منتخب دریافت لوح ساخت ایران شد
با عنایت به حمایت تولید داخل و کالای ایرانی با کیفیت ،
شرکت سهامی قند نیشابور توانست با رعایت استانداردهای کیفیت،
برندسازی،
تامین مایحتاج جامعه،
رعایت اصول بهداشتی و ایمنی غذا،
مشتری مداری و تولید قوی در بین دیگر صنایع، قد برافراشته و مفتخر به دریافت تندیس( کالای ساخت ایران )گردد.
محمود شهراسبی مدیرعامل قند نیشابور با برنامه‌ریزی اهداف و پیاده سازی آن در مجموعه با همت پرسنل زحمتکش موفق به کسب این افتخار گردید.
آرزوی موفقیت های بیشتر با تلاش های شیرین این خانواده را داریم.


تگ ها