پایان بهره برداری تصفیه شکرخام

پایان بهره برداری تصفیه شکرخام


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


بهره برداری شکرخام با تصفیه بیش از ۲۰۰۰۰ تن شکرخام سهم دولت در مورخه ۹۸/۱۱/۱۷ در کارخانه قند نیشابور به اتمام رسید.
در سال ۹۸ کارخانه قند نیشابور توانست مقدار ۷۵۰۰۰تن شکرخام تصفیه و جهت تامین شکر سفید مصرفی کارخانجات قند و نبات ،نوشابه سازی ،کیک و کلوچه ،شکلات ،آبمیوه و ….. در اختیار کارخانجات قرار بدهد.


تگ ها
بهره برداری شکرخام
جهت تامین شکر سفید