افتخاری دیگر برای قند نیشابور

افتخاری دیگر برای قند نیشابور


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به نقل از روابط عمومی شرکت قند نیشابور
در مورخ 99/12/11 مراسمی با حضور فرماندارمحترم ، ریاست جهاد کشاورزی و دهیاریها و مقامات اداری شهرستان فیروزه و معاونت تولیدات گیاهی استان خراسان رضوی در محل جهاد کشاورزی برگزار گردید .
در این مراسم که با تجلیل از نمونه های برتر بخش کشاورزی صورت پذیرفت ، از کارخانه قند نیشابور به منظور اقدامات موثر در افزایش کاشت چغندر قند در منطقه فیروزه به طور ویژه ای تقدیر گردید.
رئیس جهاد کشاورزی ، غلامحسین کلیدری در همین جلسه افزایش 150 درصدی کشت چغندر قند در منطقه فیروزه را مرهون ارائه خدمات و اقدامات گسترده مدیریت ارشدو ریاست و کارشناسان کارخانه قند نیشابور دانسته و از آنها قدردانی نمودند .
در این جلسه رشید حاجی سلطانی ریاست کارخانه قند نیشابور از ادامه روند ارائه خدمات به منظور ترویج کشت چغندر در منطقه نیشابور و فیروزه به پیمانکاران و کشاورزان خبر داد و برنامه راهبردی این شرکت را افزایش کشت چغندر قند تا رسیدن به برداشت 400 هزار تن چغندر قند در منطقه اعلام نمود.

به امید موفقیت واحد کشاورزی برای رسیدن به هدف تعیین شده


تگ ها
اهدای لوح تقدیر به کارخانه قند نیشابور به جهت افزایش و ترویج کشت چغندر قند در منطقه فیروزه