۲۲ مارچ روز جهانی آب گرامی باد

۲۲ مارچ روز جهانی آب گرامی باد


منبع : روابط عمومی کارخانه


💦۲۲ مارچ روز جهانی آب گرامی باد💦
این روز بر همه تلاش گران حفاظت از منابع آب و دوستداران طبیعت مبارک


تگ ها